H μετάβαση προς νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας κλειδί για την ανάπτυξη

By Ιούλιος 2, 2019

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό, ότι για να έλθει η ανάπτυξη στη ελληνική οικονομία, χρειάζεται ένα εξωστρεφές, παραγωγικό οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, στην καινοτομία και τεχνολογία καθώς και στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και όχι μόνο στην εγχώρια κατανάλωση και στον υπέρμετρο δανεισμό, που οδήγησε τη χώρα στην κρίση.

Μετά τη συνεχιζόμενη ύφεση επί έτη, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2018 και τους πρώτους μήνες του 2019 δείχνει ισχνή, δεν έχει στέρεες βάσεις, ενώ είναι κατώτερη των προβλέψεων. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει βασιστεί στην ανάπτυξη μέσω της εξωστρέφειας, (εξαγωγών και επενδύσεων), της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ ακόμα και η αύξηση των εξαγωγών δείχνει συγκυριακή, δεν έχει τη δυναμική, που θα μπορούσε να έχει. Αυτό οφείλεται στο κακό μίγμα πολιτικής της κυβέρνησης, στην έλλειψη σχεδιασμού και στρατηγικής της καθώς και λόγω της τεχνολογικά μειωμένης προστιθέμενης αξίας πολλών εξαγώγιμων ελληνικών αγαθών. Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές εξαγωγές είναι χαμηλότερες ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με ανταγωνιστικές μας χώρες στην ΕΕ.

Η πολιτική της υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων, η μη πίστη στη δύναμη της επιχειρηματικότητας, η έλλειψη στρατηγικής για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, τόνωσης των παραγωγικών και καινοτόμων επενδύσεων, επίλυσης του θέματος των κόκκινων δανείων, εθνικού σχεδίου για την εξωστρέφεια και τις εξαγωγές και μεταστροφής του μοντέλου της οικονομίας προς πιο παραγωγικό και εξωστρεφές στα χρόνια διακυβέρνησης του Σύριζα, δείχνει, ότι το εν λόγω μίγμα πολιτικής από το Σύριζα και η έλλειψη στρατηγικής του είναι όχι απλώς μη βιώσιμο αλλά καταστροφικό.

Αν λάβουμε υπόψη και την έλλειψη σχεδιασμού για τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, η ανάγκη για άμεση δράση με νέα στρατηγικής είναι επιτακτική.

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οδεύοντας σταδιακά προς την 5η Βιομηχανική Επανάσταση, όπου η ψηφιοποίηση οικονομιών και επιχειρηματικών κλάδων είναι πλέον αυτονόητη, είναι άμεση ανάγκη πέραν της εξωστρέφειας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα για το 2018 κατατάσσεται προτελευταία μεταξύ των 28 της Ε.Ε. Η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει και πάλι το τρένο της εξωστρεφούς ψηφιακής βιομηχανικής επανάστασης.

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται δομικό μετασχηματισμό που θα έχει ως βάση την εξωστρέφεια (εξαγωγές και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας), ένα μοντέρνο, φιλικό στον επιχειρηματία, εξαγωγέα και επενδυτή πλαίσιο και μια συγκεκριμένη, ρεαλιστική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης προς ένα παραγωγικό και εξωστρεφές μοντέλο με επενδύσεις, υγιείς εξωστρεφείς επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Ακολούθως παρατίθενται μερικά από τα μέτρα που θα συνεισφέρουν στο νέο παραγωγικό μοντέλο εξωστρέφειας:

• Σταδιακή μείωση εταιρικής φορολογίας.
• Εθνικό Σχέδιο για Εξωστρέφεια και Επενδύσεις.
• Δημιουργία νέου ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας, οικονομικής και εμπορικής διπλωματίας της χώρας „Ομπρέλα“, με την ενοποίηση διάφορων διάσπαρτων φορέων υπό ένα υπουργείο και σύνδεση του με την αγορά και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του. Αποτελεσματικότερος συντονισμός όλων των συναρμόδιων υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων. Στοχοθεσία σε χώρες, αγορές και κλάδους. Απαραίτητο το ετήσιο σχέδιο διεθνών δράσεων εξωστρέφειας.
• Καθιέρωση ειδικών κινήτρων για επενδύσεις. Καθιέρωση ειδικών κινήτρων για την νεοφυή επιχειρηματικότητα και επενδύσεις σε αυτή.
• Πάταξη γραφειοκρατίας και διαφθοράς καθώς και χρόνου διαδικασιών με την απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών/αδειών/προθεσμιών στις σχέσεις κράτους – επιχειρηματία/επενδυτή/εξαγωγέα
• Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και ειδικότερα εκδίκασης προσφυγών για επενδύσεις.
• Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
• Στρατηγική για τον σταδιακό ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και ενός πιο ψηφιακού κράτους (Digital e-State).
• Αποτελεσματικότερη προβολή στο εξωτερικό του Brand „Ελλάδα“ και του „Made in Greece“.

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, ένα από τα σημαντικά διακυβεύματα των εκλογών αλλά και στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι σαφώς η τόνωση της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και η μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό και ψηφιακό μοντέλο οικονομίας. Το μίγμα πολιτικής Σύριζα είναι σαφές, ότι απέτυχε. Η ΝΔ έχει αποδείξει, ότι είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, των επενδύσεων, της καινοτομίας, ενώ εδώ και χρόνια προετοιμάζει και έχε έτοιμο ένα φιλικό στον επιχειρηματία, επενδυτή, εξαγωγέα στοχευμένο, συγκεκριμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα για τα εν λόγω θέματα, ενώ διαθέτει και τα ικανά στελέχη για να το υλοποιήσει. Η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία μπορεί να περάσει σε ένα πραγματικό ενάρετο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης, εφόσον τολμήσει τις αναγκαίες δομικές μεταρρυθμίσεις.

*Ο Γιάννης Σαλαβόπουλος είναι CEO, CAPITALS Circle Group, (Εταιρείας Επικοινωνίας, Επενδυτικών Σχέσεων & Στρατηγικής), Επ. Καθηγητή, Public Affairs, Entrepreneurship & Innovation, Leadership, SRH Berlin, HMKW Universities, πρώην Οικ. Διπλωμάτης -Μέλος Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης ΝΔ-
και
ο Κωνσταντίνος Δέδες είναι δικηγόρος, υποψήφιος βουλευτής ΝΔ Ανατολικής Αττικής

Δημοσιεύτηκε στο www.parapolitika.gr